Kullanım Koşulları
İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Özdeller Bebe'ın ve/veya Özdeller Bebe Web Sitesi'nin, bu sitedeki hertürlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Özdeller Bebe'ın yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
  
Şu kadar ki; Özdeller Bebe Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, Özdeller Bebe'ın logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının Özdeller Bebe dışı web sitelerinde kullanımı ve kullanıcılar tarafından sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Özdeller Bebe'ın hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren 
 
Özdeller Bebe iş bu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.
 
Özdeller Bebe Web Sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde Özdeller Bebe tarafından garanti edilmemektedir. 
 
Özdeller Bebe web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Özdeller Bebe'ın hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.
 
Özdeller Bebe Web Sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Özdeller Bebe'a ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Özdeller Bebe tarafından beyan ve işbu Özdeller Bebe Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.
 
Facebook | Özdeller BebeGoogle Plus | Özdeller Bebe Bizi Takip Edin
Özdeller Bebe © 2019
Atakteknoloji | Özdeller Bebe